13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Biuro prasowe

Dzi­ał przez­nac­zony jest dla dzi­en­nikarzy i osób zawodowo związany­ch z medi­ami. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z mate­ri­ałami, a także do kon­tak­tu z nami.

Materiały dla mediów

O marce  premiumLEX

pre­mi­um­LEX należy do grupy testD­NA rozwi­ja­jącej się w branży testów na ojcost­wo od 2003 roku. Spec­jal­izuje się w tes­tach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa na potrze­by pry­watne  i sądowe. testD­NA staw­ia na najwyższą jakość zarówno w anal­izach ojcost­wa  jak i w obsłudze Klien­ta, dzięki czemu  udało jej się wypra­cować pozy­cję lid­era w tes­tach DNA na ojcost­wo. Marka pre­mi­um­LEX jest wynikiem naszy­ch wielo­let­nich starań o najwyższy poziom jakoś­ci ofer­owanych przez nas usług. Pozwala nam to przed­stawić wyjątkową ofer­tę badań DNA i usług pro­fesjon­al­nych skierowaną do sądów, kance­larii, firm i osób pry­wat­nychCzy­taj więcej »


Logo 

testDNA_premiumLEX

Pobierz logo w JPG »


Zdjęcia 

Komunikaty prasowe testDNA

Wszys­tkie komu­nikaty pra­sowe dostęp­ne są na stron­ie www.testdna.pl 

Kontakt dla mediów

+48 796 644 115

e-mail: premiumlex@testdna.pl


CERTYFIKATY