13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Agata Gunerka

Dzięki wyjątkowe­mu Dzi­ałowi Obsługi Klien­ta (świa­towe stan­dardy) każde zamówie­nie nawet to nie­s­tandar­d­owe jest wykony­wane niezwyk­le sprawnie.

Dr n. med. Grzegorz Południewski

Bazu­jąc na wielo­let­niej współpra­cy zauważyliśmy że fir­ma testD­NA wyróż­nia się na tle inny­ch firm z branży. Jed­nym z atutów, najważniejszym zarówno dla pac­jen­ta jak i lekarza, jest wiary­god­ność i rzetel­ność wykony­wany­ch badań.

Pomorskie Centrum Medyczne ORMED

Jesteśmy bard­zo zad­owoleni, że wybral­iśmy lab­o­ra­to­ri­um testD­NA do wykony­wa­nia badań — współpra­ca układa się wręcz mod­e­lowo od kilku lat. Więcej…

Mgr analityki medycznej Małgorzata Chmiel

Najlep­szą rekomen­dacją jest to, że od 9 lat jesteśmy “razem” i nie zamierza­my tego zmieni­ać. W dzi­ała­ni­ach firmy widocz­na jest troska o dobro pac­jen­ta.

CERTYFIKATY