Anonimowy test na ojcostwo - bez danych | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Anonimowy test na ojcostwo – bez danych osób badanych

Test na ojcostwo możesz wykonać anonimowo, czyli bez podawania danych osób badanych – imion, nazwisk i numerów PESEL. Wynik testu anonimowego jest tak samo pewny jak wynik testu z danymi i jednoznacznie potwierdza lub wyklucza biologiczne ojcostwo.

Jedyne informacje jakie muszą zostać wpisane do formularza zlecenia badania to płeć, data pobrania materiału i rodzaj próbki, którą może być wymaz, mikroślad lub krew. W formularzu nie ma rubryki na imię, nazwisko czy numer PESEL osoby badanej. Sami uczestnicy testu widnieją wówczas w dokumentach po prostu jako „Domniemany Ojciec”, „Dziecko”, „Matka” (opcjonalnie – uczestnictwo matki w prywatnym teście na ojcostwo nie jest wymagane). W ten sam sposób opisywane są również próbki, które trafią potem do analizy. W formularzu zlecenia badania należy wpisać jedynie dane osoby zlecającej badanie, przy czym ta osoba, nie musi brać w nim udziału. Poza brakiem konieczności podawania danych osobowych, anonimowy test na ojcostwo niczym nie różni się od tradycyjnego (z danymi). Jest tak samo prosty, szybki i  pewny.

Decydując się na anonimowy test ojcostwa zyskujesz dyskrecję i gwarancję, że dane personalne osób badanych nigdy nie zostaną ujawnione (np. na prośbę sądu, prokuratury).

Wynik anonimowego testu na ojcostwo

Wynik anonimowego testu na ojcostwo podobnie jak wynik badania z danymi zawiera profile genetyczne osób biorących udział w teście oraz rezultat zaawansowanej analizy statystycznej. Osoby badane są na nim opisane jako “Domniemany Ojciec”, “Dziecko” i “Matka”.

Jakość badań

Lab­o­ra­to­rium wykon­ało tysiące analiz ojcostwa. Doświad­c­zona kadra, najwyższej jakości sprzęt i odczyn­niki, a także a także cer­ty­fikaty jakości badań pozwalają nam zag­waran­tować pewny i wiary­godny wynik testu na ojcostwo. Co więcej, współpraca z eksper­tami z lab­o­ra­toriów krymi­nal­isty­cznych oraz zagranicznymi ośrod­kami spec­jal­izu­ją­cymi się w anal­izach DNA pozwala nam kon­sul­tować trudne przy­padki. Kom­pe­tencje spec­jal­istów oraz ich umiejęt­ności pozwalają na sporządze­nie jed­noz­nacznej opinii. Lab­o­ra­to­rium, sto­suje zaawan­sowany sys­tem kon­troli jakości. Zobacz cer­ty­fikaty »

 

Więcej informacji o badaniu anonimowym


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115