Prywatny test ojcostwa - pewny wynik 34 markery DNA | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Pewny test ojcostwa na 34 markerach DNA – najszerszy zakres badania na rynku

Pewny i szybki (3-10 dni – w zależności od rodzaju próbek) test na ojcostwo

Test na ojcostwo da Ci pewną i szybką odpowiedź na pytanie, czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. Do badania wystarczy pobrać dowolne próbki DNA od dziecka i potencjalnego ojca.

wynikMogą to być wymazy z policzka, włosy z cebulkami, plamy krwi oraz przedmioty używane przez badaną osobę, takie jak: szklanka, niedopałek papierosa, chusteczka z katarem i wiele innych.

Otrzymany rezultat można skonsultować telefonicznie z naszym ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, który wyjaśni, jak przebiegła analiza i co oznacza jej rezultat.

Wynik badania bardzo często jest dowodem w postępowaniu sądowym, np. w sprawie o ustalenie ojcostwa i o alimenty.

Spis treści:

Dlaczego warto zrobić test ojcostwa prywatny w premiumLEX?

 • Pewny wynik – analiza aż 34 markerów DNA w standardzie (najszerszy zakres na rynku), badanie wykonywane jest dwa razy w przypadku wykluczenia ojcostwa;
 • Bardzo krótki czas realizacji badania – wynik dostępny jest w 3-5 dni (wymazy) lub do 10 dni (mikroślady);
 • Pełna opieka – konsultacje 7 dni w tygodniu, indywidualny opiekun Pacjenta;
 • 200 placówek w całej Polsce – badanie wykonanie od ręki, bez kolejek, często tego samego dnia;
 • Indywidualna rozmowa z ekspertem – telefoniczna rozmowa z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa;
 • Profile genetyczne badanych osób na wyniku badania;
 • Możliwość umieszczenia danych osobowych na wyniku badania – co znacznie zwiększa wiarygodność, jeśli wynik ma być wykorzystany w sądzie;
 • Wygodabadanie z dowolnych próbek DNA pobranych w przychodni lub w domu;
 • Gwarancja na próbki – jeśli jakość próbek jest niewystarczająca, analiza kolejnych jest dla klienta bezpłatna;
 • Dyskrecja – przesyłka zestawu i wyniku również w opcji dyskretnej (bez pieczątek laboratorium na kopercie), wdrożone procedury bezpieczeństwa;
 • Badanie można zlecić anonimowo;
 • Badanie można opłacić w ratach;
 • Wynik również w języku obcym – na życzenie.

Jakie próbki można wykorzystać do testu na ojcostwo?

Indywidualna rozmowa z ekspertem – z kim możesz porozmawiać?

Zamaw­ia­jąc u nas badanie ojcostwa, możesz sko­rzys­tać z kon­sul­tacji otrzy­manego wyniku z ekspertem.

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna.

Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach.

Reg­u­larnie opra­cowuje eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratury oraz policji.  Obec­nie zaj­muje stanowisko Dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych gdzie nad­zoruje uczest­nictwo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakości badań… Czytaj więcej

Co wpływa na jakość badań w premiumLEX?

34 markery DNAJakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP I ISFG. Zaufały nam sądu, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy. Regularnie zlecają nam oni badania DNA.

Laboratorium pracuje zgodnie ze standardami ISO 17025, stosuje zaawansowane systemy kontroli jakości badań i pracuje na najwyższej jakości odczynnikach Promega. Zobacz certyfikaty jakości

Ponad 15 lat doświadczenia, tysiące przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik.

Laboratorium ma 100% powtarzalność wyników, co oznacza, że wielokrotna analiza tej samej próbki zawsze daje dokładnie ten sam wynik.

Badanie wykonujemy dwa razy i analizujemy aż 34 markery DNA – to najszerszy zakres testu na ojcostwo na rynku. Pozwala uzyskać pewny i jednoznaczny wynik badania. Przeczytaj o metodzie badania

Warto ponadto pamiętać, że wynik testu prywatnego jest tak samo pewny jak tego do celów sądowych. W wielu przypadkach rezultat badania dla własnej wiedzy jest wystarczający w sądzie. Mówi o tym ekspert, mgr Barbara Prokurat:

W obu przypadkach porównywane są profile DNA wszystkich badanych osób – ustalone uprzednio przy użyciu elektroforezy kapilarnej. Zarówno w prywatnych, jak i sądowych testach na ojcostwo sięga się po identyczne odczynniki oraz metody analizy. Laboranci uzyskują również identyczne prawdopodobieństwo ojcostwa ponad 99,9999% dla jego potwierdzenia i 0% dla jego wykluczenia. Wynik sądowego i prywatnego testu na ojcostwo spełnia zatem zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, według których jedynie takie albo wyższe prawdopodobieństwo pozwala potwierdzić ojcostwo.

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa testDNA Laboratorium Sp. z o.o.


Jak umówić się na test na ojcostwo w premiumLEX?

Test na ojcostwo mogą Państwo wykonać w jednej z 200 placówek w całej Polsce. Tam wykwalifikowany personel medyczny pobierze próbki i pomoże wypełnić dokumenty. Test można zrobić bez kolejek, często nawet tego samego dnia.

Zestaw do pobrania próbek można ponadto zamówić na dowolny adres: kurierem, do paczkomatu, do punktu Access Point czy pocztą.

Zadzwoń i umów się na badanie przez telefon lub zamów zestaw na dowolny adres

+48 796 644 115

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 oraz w dni wolne w godzinach 9.00-19.00


Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115