Zapewnienie jakości badań

sadyOd początku funkcjonowania laboratorium stawia bardzo duży nacisk na zapewnienie bardzo wysokiej jakości badań. Jedną z procedur uwzględnioną w systemie zarządzania jakością jest procedura zapewniania jakości badania. Jest to bardzo istotna procedura, ponieważ określa działania jakie laboratorium podejmuje, aby zagwarantować wydanie pewnego i jednoznacznego wyniku. Ta procedura określa sposoby kontroli jakości badań przez laboratorium m.in. poprzez programy wewnętrznej kontroli, uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych i programach badania biegłości oraz kontrolę warunków prowadzenia badań.

Zlecając u nas badanie mogą Państwo liczyć na to, że w każdym przypadku będziemy podejmować następujące działania kontrolne, aby zapobiec wydania nierzetelnego wyniku badania.

Działania kontrolne

  1. Przy kluczowych etapach badania zawsze jest obecny drugi pracownik, kontrolujący pracę wykonywaną przez pierwszego laboranta.
  2. W przypadku uzyskania wyniku wykluczającego ojcostwo lub takiego, gdzie jakość DNA była niska badanie zawsze wykonujemy drugi raz w celu uzyskania dwukrotnie tego samego wyniku analizy.
  3. Każdego roku uczestniczymy w co najmniej 3 badaniach biegłości badań. Badania biegłości prowadzone przez zagraniczne ośrodki certyfikujące, gdzie wyniki uzyskane przez wszystkie biorące udział laboratoria są porównywane. Badania takie kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego skuteczność wykonywanych badań.
  4. Mamy wprowadzone stałe schematy pracy laboratoryjnej, do których stosuje się każdy pracownik, po to aby uniknąć jakiekolwiek błędu laboratoryjnego
  5. Przy każdej badanej partii próbek stosujemy zawsze kontrole pozytywne i negatywne procesu izolacji DNA i jego amplifikacji (reakcji PCR) – ma to na celu sprawdzenie czystości stosowanych odczynników oraz wykluczenia zanieczyszczenia próbek obcym DNA.
  6. Posiadamy bazę profili DNA wszystkich pracowników wykonujących badania po to, aby wykluczyć zanieczyszczenie DNA danego pracownika
  7.  W celu zachowania spójności pomiarowej regularnie kontrolujemy wyposażenie laboratoryjne
  8. Regularnie sprawdzamy czystość blatów roboczych oraz pipet stosowanych w pracy laboratoryjnej po to, aby zachować sterylność pracy laboratoryjnych.
  9. Raz na pół roku analizujemy materiały wzorcowe o znanym profilu DNA przygotowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Ma to na celu potwierdzenie sprawności ustalania profilów DNA oraz poprawności działania aparatury laboratoryjnej.
  10. Przy analizie wyników oraz podczas opracowywania sprawozdania z badania stosujemy technikę wzajemnego sprawdzania przez drugiego pracownika, co też jest opisane na sprawozdaniu z badania.

 

[Zdjęcia z laboratorium – kliknij, aby powiększyć]

Zadzwoń i dowiedz się więcej

+48 796 644 115

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 oraz w dni wolne w godzinach 9.00-21.00

.