Jak wygląda wynik testu na ojcostwo? | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Jak wygląda wynik testu na ojcostwo?

wynikKilkustronicowe sprawozdanie, które otrzymują Państwo po zakończonej analizie genetycznej w kierunku ojcostwa zawiera m.in. profile genetyczne osób biorących udział w badaniu, informacje o rodzaju dostarczonych próbek czy o zastosowanej metodzie analizy. Opatrzony jest on również podpisami osób wykonujących i zatwierdzających test.

Łącznie sprawozdanie składa się z kilkunastu elementów, których obecność świadczy o rzetelnie przeprowadzonej analizie i pewności uzyskanego wyniku.

11 informacji na wyniku testu ojcostwa:

 1. Numer formularza (np. F-05/PB-01 wydanie …) – jest to numer formularza, na podstawie, którego przygotowujemy sprawozdanie. Odnosi się do procedur zarządzania jakością, jakie przyjęliśmy w naszym laboratorium. Numer formularza jest wpisany w Procedurę Badawczą 01, którą posługujemy się realizując Państwa zlecenie.
 1. Hologram – umieszczamy go na każdym wystawionym przez siebie wyniku. Obecność hologramu świadczy o jego autentyczności.
 1. Numer sprawozdania – jest on charakterystyczny tylko dla danego zlecenia. Nasze autorskie oprogramowanie, służące do ewidencjonowania zleceń nie pozwala nadać dwóm różnym zleceniom tego samego numeru. Dzięki temu łatwo je zidentyfikować, a cała procedura przebiega sprawnie i bez ryzyka pomyłki.
 1. Opis stanu próbki – stan każdej próbki, którą nam Państwo dostarczacie jest dokładnie sprawdzany. Zanim rozpoczniemy właściwą analizę upewniamy się czy materiał nie jest zawilgocony, pokryty pleśnią lub zanieczyszczony np. resztkami jedzenia.
 1. Profil genetyczny – stanowi zbiór 34 markerów genetycznych, czyli miejsc na DNA i jest indywidualny dla każdego człowieka. Na wyniku testu ojcostwa widzą je Państwo w postaci liczb zebranych w tabeli. Liczby te odpowiadają ilości powtórzeń specjalnych motywów nukleotydowych. Jak Państwo zauważą zawsze występują w parach. Jedną liczbę z danej pary dziecko dziedziczy po ojcu, drugą po matce. Ich kolejność nie ma znaczenia, mniejsza liczba zawsze wystąpi jako pierwsza. Czytaj więcej o profilach genetycznych >>
 1. Marker genetyczny – to konkretny odcinek DNA. Składa się on z sekwencji nukleotydów. Każdy marker ma swoją indywidualną nazwę, np. D13S317, D18S51, Penta E itp. Jednym z markerów tworzących profil genetyczny w teście na ojcostwo jest również marker płci, który nosi nazwę AMEL. Nie wszystkie markery obecne u ojca, będą obecne u matki. Przykładowo, marker DYS391 jest markerem występującym wyłącznie na chromosomie Y. Kobiety go nie posiadają, w związku z czym na wyniku badania przy matce marker ten nie zostanie opisany żadną liczbą. Na całym świecie laboratoria badają podobny zestaw markerów, różna może być tylko ich liczba. Nasze laboratorium wszystkie swoje analizy wykonuje na podstawie aż 34 markerów, co daje gwarancję pewnego wyniku, nawet jeśli w badaniu udział brał tylko domniemany ojciec i dziecko. Czytaj więcej o 34 markerach DNA >>
 1. Numer próbki (sample ID) – czyli numer identyfikacyjny próbki. Jest jednorazowy i nadajemy go zawsze tylko konkretnej próbce (wymazówce, maszynce do golenia, szczoteczce do zębów itp.) Wpływające do laboratorium materiały znakowane są automatycznie, przy pomocy specjalnego oprogramowania, które kontroluje, aby dwie różne próbki nie otrzymały tego samego numeru. Dzięki temu właśnie po sample ID jesteśmy w stanie bardzo szybko zlokalizować Państwa zlecenie.
 1. Opis metody – zawiera informacje na temat użytych w badaniu odczynników (korzystamy z odczynników czołowego producenta kitów laboratoryjnych – firmy PROMEGA), aparatury laboratoryjnej i procedury badawczej, jaką obecnie stosujemy do ustalenia ojcostwa. Czytaj więcej o metodzie badania >>
 1. Ocena zgodności – czyli właściwy wynik z badania. Określa ona prawdopodobieństwo z jakim badany mężczyzna może być biologicznym ojcem badanego dziecka. Do obliczeń używamy specjalnych algorytmów matematycznych i baz danych. Zawierają one informacje o częstości występowania danego allelu (markera) w populacji. Analiza ta jest w pełni zautomatyzowana i wykorzystuje się w niej specjalne oprogramowanie. Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminalistyki za wynik potwierdzający ojcostwo uznaje taki, w którym prawdopodobieństwo ojcostwa wynosi więcej niż 99,9999%. Natomiast w przypadku wyniku wykluczającego prawdopodobieństwo ojcostwa ma być równe 0. 
 1. Informacja o jednostce wykonującej test– to dokładne dane naszego laboratorium: jego pełna nazwa, adres, dane kontaktowe oraz numery naszego laboratorium z oficjalnych rejestrów (NIP, REGON, KRS, KIDL). Czytaj więcej o laboratorium >>
 1. Podpisy osób wykonujących i zatwierdzających test– osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zatwierdzanie wyników mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w wystawianiu tego typu ekspertyz. Ponadto, żeby mogły wydać wynik muszą mieć do tego celu specjalne upoważnienie.

 

Jak otrzymasz wynik testu na ojcostwo?

Czas realizacji badania w dni robocze wynosi 3-5 dni, licząc od momentu kiedy próbki trafią do laboratorium. Korzystając z badania Express odpowiedź otrzymasz już po 24 godzinach. Badanie możesz opłacić wcześniej lub przy otrzymaniu wyniku (wysyłka za pobraniem). Wystawiamy go w języku polskim, a na życzenie pacjenta, w języku obcym. Dokument z wynikiem badania możesz otrzymać zarówno w formie listu poleconego priorytetowego wysłanego do domu lub inny wskazany przez ciebie adres, jak i na skrzynkę e-mailową. Możesz się po niego zgłosić również do punktu pobrań lub otrzymać informację o ojcostwie drogą telefoniczną.

.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

+48 796 644 115

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 oraz w dni wolne w godzinach 9.00-21.00


Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115