Częste pytania - testy na ojcostwo | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Odpowiedzi na częste pytania o testy na ojcostwo

Czy jeśli przedstawię wyniki prywatnego testu na ojcostwo przed sądem, to zostaną one uznane jako dowód w postępowaniu?
Wyniki testów na ojcostwo z samodzielnym pobraniem próbek mogą zostać wykorzystane jako dowód wstępny. Na tej podstawie Sąd może zlecić wykonanie badania z pełną formalną procedurą. Zdarza się też, że wydaje opinię na podstawie wyniku testu prywatnego jeśli żadna ze stron nie zgłasza sprzeciwu. Czytaj więcej o prywatnym teście na ojcostwo >> 
Czy mogę mieć pewność, że informacje o mnie i moim badaniu nie dostaną się w posiadanie osób niepożądanych?
Tak. Po pierwsze dlatego, że testDNA jako świadczeniodawca usług medycznych ma obowiązek przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Po drugie dlatego, że bezpieczeństwo pacjenta jest naszym priorytetem. Wszystkie dane osobowe przechowujemy w specjalnym archiwum, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione. Nie przekazujemy też żadnych informacji o pacjentach i badaniach zanim nie upewnimy się z kim rozmawiamy. Nigdy nie potwierdzamy, że w naszym laboratorium jest realizowane dane zlecenie. Czytaj więcej o ochronie danych osobowych >> 
Co się dzieje z moimi próbkami, gdy już trafią do laboratorium?
Próbki są najpierw kodowane i wpisywane do specjalnego rejestru. Następnie przekazujemy je do oddziału laboratoryjnego, gdzie przechodzą kolejne etapy analizy. Począwszy od izolacji DNA z próbek, a skończywszy na wydaniu jednoznacznego wyniku. Czytaj więcej o metodzie badania ojcostwa >>  
Czy wynik, który otrzymam będzie pewny?
Tak wynik, który dla Ciebie wystawimy będzie pewny i jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy biologiczne ojcostwo badanego mężczyzny względem badanego dziecka. Gwarantują to wdrożone standardy ISO 17025, ponad 13 lat doświadczenia w analizach ojcostwa, najwyższej jakości sprzęt oraz odczynniki firmy Promega, badanie wykonywane dwa razy oraz certyfikaty jakości (w tym prestiżowe certyfikaty ISFG i GEDNAP). Zobacz nasze certyfikaty jakości >> 
Jakie znaczenie dla wyniku badania ma analiza 34 markerów genetycznych?

Test na ojcostwo wykonywany na 34 markerach DNA odznacza się bardzo dużą czułością i jego wynik ma bardzo silną wartość dowodową. Oznacza to większą pewność szczególnie wtedy, gdy badany jest tylko ojciec i dziecko, domniemani ojcowie są spokrewnieni lub występuje mutacja, której nie można było przewidzieć. Jednym z 34 markerów badanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. jest marker SE33 – najbardziej polimorficzny pośród markerów stosowanych w genetyce sądowej. Odznacza się największą siłą dowodową i jego analiza jest niezwykle istotna dla pewności uzyskanego wyniku testu DNA. 

Już 24 markery DNA zapewniają potwierdzenie z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%. Taki wynik jest uznawany za pewny przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii. Zdarzają się jednak sytuacje, w których po przebadaniu tylko 2 osób (ojca i dziecka) prawdopodobieństwo potwierdzenia ojcostwa może być niższe niż to, które zaleca Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii. Z tego powodu wskazane jest wtedy przebadanie większej liczby markerów lub włączenie materiału DNA od matki, co nie zawsze jest możliwe. Czytaj więcej o 34 markerach DNA >>

Na czym polega ustalenie ojcostwa za pomocą badań DNA?
Test na ojcostwo polega na porównaniu profili genetycznych ojca i dziecka. Ustala się je poprzez analizę DNA. DNA uzyskuje się z próbek pobranych od osób badanych i mogą to być wymazy z policzka, włosy z cebulkami, plamy krwi oraz różne przedmioty używane przez daną osobę: szczoteczki do zębów, szklanki, maszynki do golenia i inne. Czytaj więcej o metodzie badania ojcostwa >> 
Czy w teście na ojcostwo musi uczestniczyć matka dziecka?
W prywatnym teście na ojcostwo nie jest wymagane uczestnictwo matki. Udział matki w badaniu jest wymagany tylko w przypadku testów na ojcostwo do celów sądowych (z formalna procedurą). Wynika to z faktu, że w trakcie tego typu badań, jednocześnie ustalane jest również macierzyństwo (sąd musi mieć pewność, że dziecko jest spokrewnione z matką i nie zostało np. podmienione w szpitalu zaraz po urodzeniu). Czytaj więcej o badaniu do sądu >>

Do przeprowadzenie prywatnego testu na ojcostwo wystarczą natomiast próbki pobrane od 2 osób – potencjalnego ojca i dziecka. Sytuacje, kiedy w teście na ojcostwo dla własnej wiedzy konieczne jest włączenie próbek od matki są naprawdę sporadyczne. Może się tak stać, jeśli rozstrzygamy biologiczne ojcostwo między dwojgiem mężczyzn, którzy są ze sobą blisko spokrewnieni, np. między braćmi.

Biologiczny ojciec dziecka nie żyje. Czy w takim przypadku przeprowadzenie testu będzie możliwe?
Tak, dostępne są metody analizy DNA, które pozwalają ustalić ojcostwo mężczyzny, nawet bez jego udziału w badaniu. Metody te pozwalają uzyskać pewny i jednoznaczny wynik. Pierwszą z nich jest analiza przedmiotów należących do potencjalnego ojca (tzw. mikrośladów), np. jego szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, fragmentów naskórka lub wyrwanych z cebulkami włosów. Drugą jest analiza próbek DNA pochodzących od krewnych domniemanego ojca. Jeśli dziecko jest chłopcem, a dostępni członkowie rodziny zmarłego to sami mężczyźni, wówczas można zbadać ich chromosomy Y, które u wszystkich spokrewnionych osób płci męskiej powinny być takie same. Jeśli dziecko jest dziewczynką, wówczas również pobiera się próbki DNA od członków rodziny i przeprowadza tzw. analizę statystyczną. Czytaj więcej o ustaleniu ojcostwa po śmierci ojca >> 
Czy próbki do testu na ojcostwo mogę pobrać samodzielnie?
Tak, próbki do testu na ojcostwo możesz pobrać samodzielnie w domu. W tym celu prześlemy Ci zestaw, w którym znajdziesz specjalne patyczki zakończone po jednej stronie wacikiem. Pobierzesz nimi wymazy od siebie i dziecka, a następnie odeślesz do naszego laboratorium. Możesz zamówić u nas bezpłatnego kuriera po odbiór próbek, wysłać je pocztą lub przynieść osobiście na miejsce do przychodni. Przeczytaj jak pobrać próbki do testu ojcostwa >> 
Boję się, że mógłbym źle pobrać próbki. Czy w takim przypadku kolejne pobranie wiążę się z dopłatą?
Nie, wszystkich naszych pacjentów obejmuje gwarancja próbek. Gdyby pierwsza nie nadawała się do analizy, kolejne pobranie i analiza są bezpłatne.
Czy rodzaj badanego materiału ma znaczenie dla wyniku testu na ojcostwo?
Nie, badanie wykonane na podstawie wymazów z policzka jest tak samo pewne jak to, w którym wykorzystano inne próbki np. włosy z cebulkami czy używaną szczoteczkę do zębów. DNA zawarte w komórkach ciała człowieka jest bowiem takie samo bez względu na to z jakiego miejsca zostanie pobrane. Przeczytaj jakie próbki DNA można pobrać do testu ojcostwa >> 
Jestem po 50. Czy mój wiek będzie miał wpływ na wynik testu na ojcostwo?
Nie, wynik testu DNA jest zawsze pewny i nie zależy od wieku osób badanych. Fragmenty DNA analizowane w testach na ojcostwo nie zmieniają się wraz z wiekiem, zostają takie same do końca życia. W związku z tym wiek osoby badanej, nie będzie miał żadnego wpływu na wynik testu.
Po jakim czasie od wysłania próbek do laboratorium mogę spodziewać się wyniku?
Standardowy czas realizacji badania ojcostwa, licząc od momentu kiedy próbki dotrą do laboratorium, wynosi 3-5 dni. Analizę wymazów z policzka również przyspieszyć do 24 godzin w badaniu express. Czytaj więcej o badaniu express >> 
Mam podejrzenia, że ojcem dziecka może być mój brat. Czy w takim przypadku test na ojcostwo wykaże, który z nas jest ojcem?
Tak, test na ojcostwo i w takiej sytuacji potrafi rozstrzygnąć kwestię ojcostwa. Niemniej jednak zalecamy, aby w badaniu uczestniczyły wtedy wszystkie 4 osoby, tj. 2 potencjalnych ojców, matka oraz dziecko.

.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

+48 796 644 115

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00


Zobacz też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115