Klauzula Informacyjna Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. testDNA Ekspertyzy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38 A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000837178, NIP: 6342822607, Regon: 243412289 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych drogą mailową lub tradycyjną pocztą: Paweł Chrząszcz, iodo@testdna.pl, testDNA Ekspertyzy Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice.

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie komunikacji podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes testDNA Ekspertyzy Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes testDNA Ekspertyzy Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu kierowania do Ciebie przez testDNA Ekspertyzy Sp. z o.o. Sp. k. treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes testDNA Ekspertyzy Sp. z o.o. Sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

e) w celach realizacji współpracy medialnej w związku z realizacją umowy lub w celu utrzymania właściwej relacji biznesowej. Podstawą do przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub prowadzenie działań zmierzających do jej zawarcia, a także nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Twoje dane osobowe wynikające z korzystania z serwisu będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem korzystania z serwisu, czyli przez 5 lat chyba, że inny okres przetwarzania warunkują obowiązujące przepisy prawa.

7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne, księgowe oraz konsultanci medyczni, punkty pobrań i medycyna pracy.

8. Informujemy, że podawanie danych osobowych na czacie on-line jest dobrowolne. Użytkownik podając dane osobowe na czacie on-line wyraża zgodę na ich przetwarzanie także poza obrębem Unii Europejskiej.

9. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161