Badanie ojcostwa - Express 24 h | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Badanie ojcostwa – Express 24 h

Najszybsze badanie ojcostwa – pewny wynik w 24 godziny, z poradą eksperta

Test DNA na ojcostwo to badanie, które da Ci pewną i szybką odpowiedź na pytanie, czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. 

pewny wynikWystarczy pobrać wymazy z policzka od dziecka i potencjalnego ojca. Rezultat przekazujemy telefonicznie zaraz po zakończeniu analiz, a dokument możesz otrzymać przesyłką z gwarancją dostarczenia na czas. 

Wynik badania ojcostwa może być dowodem wstępnym w postępowaniu. 

Otrzymany rezultat można skonsultować telefonicznie z naszym ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, który wyjaśni jak przebiegła analiza i co oznacza jej rezultat.

Badanie ojcostwa Express 24 h w premiumLEX

 • Pewny wynik – analiza aż 34 markerów DNA, badanie wykonywane jest dwa razy
 • Najkrótszy czas realizacji badania – wynik dostępny jest w 24 godziny
 • Pełna opieka – konsultacje 7 dni w tygodniu, indywidualny opiekun Klienta
 • Indywidualna rozmowa z ekspertem – telefoniczna rozmowa z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa
 • Profile genetyczne badanych osób na wyniku badania
 • Wygoda –badanie wymazów z policzka pobranych w przychodni lub w domu
 • Gwarancja na próbki – jeśli jakość próbek jest niewystarczająca, analiza kolejnych jest dla klienta bezpłatna
 • Dyskrecja – przesyłka zestawu i wyniku, również w opcji dyskretnej (bez pieczątek laboratorium na kopercie).
 • Badanie można zlecić anonimowo lub z danymi osób badanych
 • Badanie można opłacić w ratach, również 0%
 • Wynik również w języku obcym – na życzenie klienta

Objaśnienie wyniku przez eksperta

Zamawiając u nas prywatne badanie ojcostwa możesz skorzystać z konsultacji otrzymanego wyniku z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa.

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

ProkuratZ zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna.

Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach.

Reg­u­larnie opra­cowuje eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratury oraz policji.  Obec­nie zaj­muje stanowisko Dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych, gdzie nad­zoruje uczest­nictwo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakości badań wykony­wanych przez testDNA Lab­o­ra­to­rium Sp. z o.o.

Jest także pełnomoc­nikiem zarządu obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­temu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

Jakość badań

Jakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP I ISFG. Zaufały nam sądu, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy.

Regularnie zlecają nam oni badania DNA. Laboratorium pracuje zgodnie ze standardami ISO 17025, stosuje zaawansowane systemy kontroli jakości badań i pracuje na najwyższej jakości odczynnikach Promega. Zobacz certyfikaty jakości

Ponad 13 lat doświadczenia, tysiące przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik.

Laboratorium ma 100% powtarzalność wyników, co oznacza, że wielokrotna analiza tej samej próbki zawsze daje dokładnie ten sam wynik. Badanie wykonujemy dwa razy i jako jedni z nielicznych analizujemy aż 34 markery DNA. Pozwala uzyskać pewny i jednoznaczny wynik badania. Przeczytaj o metodzie badania

Zamów badanie ojcostwa przez telefon

+48 796 644 115

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00


Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115