Gwarancja pewnego wyniku badania DNA na ojcostwo | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Gwarancja pewnego wyniku badania DNA na ojcostwo

Dzięki stosowaniu sprawdzonych metod badawczych oraz wdrożeniu przemyślanego systemu kontroli jakości możemy zagwarantować Państwu pewny wynik badania ojcostwa. Laboratorium testDNA Sp. z o.o. Sp. k. jest laboratorium akredytowanym przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji), Nr AB 1618. Daje to gwarancję, że czynności laboratoryjne prowadzone są zgodnie z właściwymi normami międzynarodowymi, zwłaszcza EN ISO/IEC 17025.

testDNA Sp. z o.o. Sp. k. to laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji [w zakresie: Analiza pokrewieństwa, Analiza polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układu STR. Metoda: Multipleks PCR z elektroforezą kapilarną] / [w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025], [Nr AB 1618]. Zakres akredytacji…

wynikNa pewność wyniku wpływa również fakt, że kadrę laboratorium tworzy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na krajowych i międzynarodowych rynkach, a wszystkie badania wykonywane są na wysokiej klasy aparaturze.

34 markery DNA i badanie wykonywane dwukrotnie

Analiza 34 markerów DNA umożliwia uzyskanie pewnego wyniku, nawet jeśli badanie odbywa się z udziałem tylko dwóch osób – domniemanego ojca i dziecka. Ponadto każde badanie wykonywane jest 2 razy z wykorzystaniem dwóch różnych próbek. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że wynik jest źródłem rzetelnej informacji. Czytaj więcej o metodzie badania >>

sadySystem kontroli jakości

Laboratorium testDNA ma opracowany system wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości dla każdego realizowanego przez siebie badania. Obejmuje on wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące badań DNA: poszczególne etapy analizy laboratoryjnej, aparaturę badawczą i sprzęt pomocniczy, wymagania metrologiczne, zachowanie spójności pomiarowej, określenie wymagań doboru punktów pomiarowych. Wyznacza on również osobę do poszczególnych zadań oraz częstotliwość wykonywania określonych czynności.

Laboratorium uczestniczy również w badaniach biegłości (Proficiency Testing, PT). PT odbywa się poprzez porównania międzylaboratoryjne. Mają one zawsze określony cel, np. ocenę cech charakterystycznych metody, ocenę charakterystyki materiału odniesienia, w porównywanych ze sobą laboratoriach. Zobacz nasze certyfikaty >>

Kontrolę jakości wyników badań umożliwia:

 • System wewnętrznej kontroli jakości z wykorzystaniem narzędzi statystycznych,
 • Udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz programach badania biegłości,
 • Systematyczne korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia i/lub wewnętrzne nadzorowanie jakości przy wykorzystaniu kontrolnych materiałów odniesienia,
 • Wykonywanie powtórnych analiz w przypadku wątpliwości co do uzyskanego wyniku,
 • Nadzorowanie i ocena czynników mających wpływ na wynik, poprzez  kontrolę warunków wykonywania badań,
 • Kontrola materiałów pomocniczych i odczynników,
 • Weryfikacja danych uzyskanych w procesie sterowania jakością.

Eksperci laboratorium testDNA

badanie ojcostwa, pewny wynik badania ojcostwaDr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakresu krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej. Posi­adała ponad 20-letni staż pracy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła ponad 2000 ekspertyz. Posi­adała prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejsca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcostwa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniła dok­torat z zakresu gene­tyki sądowej, a od 2015 roku była związana z marką testDNA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autorka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych. Wykaz publikacji >>

.

Dr Paulina Wolańska-Nowak

mgr Barbara Prokurat

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Od 2012r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji.  Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

Nasz zespół >>

.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

+48 796 644 115

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 oraz w dni wolne w godzinach 9.00-21.00


Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115