Badania DNA dla Sądów, Policji i prokuratury

premiumLEX posiada ofertę badań genetycznych wykonywanych na zlecenie Sądów, policji i prokuratury. Wykonujemy badania w kierunku ustalenia pokrewieństwa biologicznego, identyfikację osób i ustalenie profilu genetycznego. Płatności za badania mogą zostać rozłożone na raty.

SZYBKO

 

 • Czas realizacji badań: 24 godzin i 3-5 dni,
 • Możliwość wykonania analizy w dni wolne,
 • Przesyłka dokumentów z gwarancją dostarczenia na czas.

WYGODNIE

 

 • Oferta jest kompleksowa, od umówienia stron na pobranie próbek po wydanie sprawozdania z analizy wraz z opinią.
 • Umożliwiamy pobranie próbek w dwóch różnych placówkach tak, aby strony nie spotkały się.
 • Pobranie próbek również za granicą.

W DOGODNEJ LOKALIZACJI

 

 • Ponad 200 punktów pobrań w całej Polsce,
 • Organizujemy pobranie z dojazdem do zakładów karnych, szpitali itp. 

 Nasze referencje wystawione przez Sądy

Oferta badań DNA dla Sądów

 • Ustalenie profilu genetycznego z wymazów z policzka oraz z próbek mikrośladowych (m.in. plamy krwi, ślady spermy, niedopałki papierosów, włosy z cebulkami i inne) więcej informacji >>
 • Identyfikacja osoby np. podejrzanej, ofiary wypadkuustalenie profilu genetycznego z próbki pobranej od badanej osoby i porównanie go z profilem genetycznym z próbki porównawczej więcej informacji >>
 • Ustalenie biologicznego pokrewieństwa – do wyniku dołączona jest ekspertyza  więcej informacji >>

Jakość badań

Jakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP I ISFG. Zaufały nam sądu, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy.  Regularnie zlecają nam oni badania DNA. Laboratorium pracuje zgodnie ze standardami ISO 17025, stosuje zaawansowane systemy kontroli jakości badań i pracuje na najwyższej jakości odczynnikach Promega Certyfikaty jakości >>

Ponad 13 lat doświadczenia, tysiące przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik. Laboratorium ma 100% powtarzalność wyników, co oznacza, że wielokrotna analiza tej samej próbki zawsze daje dokładnie ten sam wynik. Badanie wykonujemy dwa razy i jako jedni z nielicznych analizujemy aż 34 markery DNA. Pozwala uzyskać pewny i jednoznaczny wynik badania. Metoda badania ojcostwa >>

 Eksperci laboratorium testDNA

Dr Paulina Wolańska-NowakDr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakresu krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej. Posi­ada ponad 20 letni staż pracy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła ponad 2000 eskper­tyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejsca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcostwa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniładok­torat z zakresu gene­tyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testDNA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autorka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych. Wykaz publikacji >>

.

Dr Paulina Wolańska-Nowak

mgr Barbara Prokurat

Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Od 2012r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu ustalania ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji.  Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

+48 796 644 115

 oraz pisząc na adres e-mail premiumlex@testdna.pl

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w  godzinach 7.00-23.00 oraz w weekendy i w święta od 8.00 do 21.00

Ważne informacje