Certyfikaty - testy na ojcostwo | testDNA premiumLEX
premiumLEX badania DNA dla wymagających więcej telefon
15 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Certyfikaty jakości

testy-na-ojcostwo-akredytacjaJakość realizowanych przez nas badań jest dla nas najważniejsza. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. jako jedno z nielicznych laboratoriów wykonujących prywatne badania DNA posiada akredytację PCA zgodną z normą ISO 17025. To oficjalne potwierdzenie kompetencji laboratorium do przeprowadzania badań a także uznanie wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu.

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku warunkiem koniecznym wykorzystania wyników badań laboratoryjnych przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości jest uzyskanie akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Stosowanie zaawansowanego systemu kontroli jakości – utrzymywanie surowych reguł w całym procesie badania pozwala nam zagwarantować Państwu pewność uzyskanego rezultatu.

Międzynarodowe laboratoryjne badania jakości

Laboratorium poddawane jest regularnym kontrolom jakości przeprowadzanym przez niezależne, międzynarodowe ośrodki naukowe. Za każdym razem uzyskuje bardzo dobrą ocenę wykonanych badań, dzięki czemu uzyskuje certyfikaty przyznane m.in. przez German DNA Profiling Group i International Society for Forensic Genetics.

Laboratorium jest certyfikowanym partnerem DNA Diagnostic Center

DDC

Certyfikat GEDNAP 51,52

Certyfikat GEDNAP (German DNA Profiling Group) dokumentuje wiarygodność i najwyższą jakość przeprowadzanych analiz genetycznych. Uznawany jest za najważniejszy system certyfikacji badań genetycznych i na całym świecie stanowi znak rozpoznawczy jakości badań DNA. Jest dowodem najwyższej jakości i kompetencji danego laboratorium. Certyfikat przyznawany jest przez Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej.

Certyfikat ISFG

Prestiżowy certyfikat ISFG (International Society for Forensic Genetics) potwierdza jakość badań DNA na ojcostwo. Jest jednym z najważniejszych certyfikatów rekomendujących usługi, jakie laboratorium genetyczne może zdobyć. Przyznawany jest tylko nielicznym laboratorium przez International Society for Forencis Genetics. Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej promuje wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych na potrzeby medycyny sądowej.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

Laboratorium wpisane jest do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. KIDL jest to organ samorządowy, który zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym te, które wykonują analizy genetyczne.

System Zarządzania Jakością ISO 17025

Zlecone nam badania wykonywane są zgonie z normami jakości ISO/DIS 17025. Oznacza to, że każdy etap pracy laboratorium jest wykonywany i nadzorowany zgodnie z surowymi kryteriami stawianymi przez tę normę.

Wprowadzamy System zarządzania jakością w Laboratorium ISO 17025: 2005
Informujemy Państwa, że w kwietniu 2015r. rozpoczęliśmy działania związane z uzyskaniem certyfikatu akredytacji potwierdzającego zgodność stosowanego systemu jakości z wymaganiami normy PN-EN ISO/EC 17025:2005. Norma ta bardzo restrykcyjnie reguluje ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Akredytację w tym zakresie posiadają zwykle Zakłady Medycyny Sądowej

Zapewnianie Jakości Badań

Jest to jedna z procedur uwzględniona w  w sys­temie zarządza­nia jakoś­cią. Jest to bardzo istotna ponieważ określa dzi­ała­nia jakie lab­o­ra­to­rium pode­j­muje aby zag­waran­tować wydanie pewnego i jed­noz­nacznego wyniku. Określa sposoby kon­troli jakości badań przez lab­o­ra­to­rium m.in. poprzez pro­gramy wewnętrznej kon­troli, uczest­nictwo w bada­ni­ach między­lab­o­ra­to­ryjnych i pro­gra­mach bada­nia biegłości oraz kon­trolę warunków prowadzenia badań. Czytaj więcej >>

Sympozja i szkolenia

Nasi pra­cown­icy nieustan­nie posz­erzają swoją wiedzę i umiejęt­ności również poprzez udział w szkole­ni­ach i sym­poz­jach. Zobacz cetryfikaty >>

Oznaczenie certyfikatem CE

Sterylne wymazówki, na które zostaje pobierany materiał do badań, zostały wykonane według unikalnego patentu naszej firmy. Jakość procesu wytworzenia i sterylizacja jest potwierdzona przez TÜV CERT/Rheinland (spełnia wymagania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Dzięki czemu mamy prawo używać oznaczenia CE na naszych zestawach do pobrania próbek (numer 0197).

Certyfikat Rzetelności Programu Rzetelna Firma

Program Rzetelna Firma rekomenduje terminowość płatniczą oraz kreuje pozytywny wizerunek firm zrzeszonych w programie. Certyfikat Rzetelności opublikowany online potwierdza rzetelność i przejrzystość każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w programie. Certyfikat wystawia Krajowy Rejestr Długów. Podmiot zgłaszający chęć uczestnictwa w programie Rzetelna Firma musi spełniać warunki niezbędne do przyjęcia go do grona członków programu.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach