Test na ojcostwo - Express 24 h | testDNA premiumLEX Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Test na ojcostwo – Express 24 h

Najszybszy test na ojcostwo – pewny wynik nawet w 24 godziny, z poradą eksperta

wynikTo badanie, które da 100% wiarygodną odpowiedź, czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka nawet w 24 godziny. Wystarczy pobrać wymazy z policzka od dziecka i potencjalnego ojca. Rezultat przekazujemy online zaraz po zakończeniu analiz, a dokument możesz otrzymać przesyłką z gwarancją dostarczenia na czas. Wynik badania może być dowodem wstępnym w postępowaniu, a rezultat objaśni nasz ekspert ds. ustal­e­nia ojcostwa i pokrewieństwa.

Test na ojcostwo Express nawet 24 h w premiumLEX

 • Pewny wynik – analiza aż 34 markerów DNA, badanie wykonywane jest dwa razy (w 24 h wydawany jest wynik na 24 markerach, dodatkowe 10 otrzymają Państwo do 5 dni roboczych)
 • Najkrótszy czas realizacji badania – wynik dostępny jest nawet w 24 godziny
 • Pełna opieka – konsultacje 7 dni w tygodniu, indywidualny opiekun Klienta
 • Profile genetyczne badanych osób na wyniku badania
 • Pobranie wymazów z policzka w domu lub w przychodni
 • Gwarancja na próbki – jeśli jakość próbek jest niewystarczająca, analiza kolejnych jest dla klienta bezpłatna
 • Dyskrecja – przesyłka zestawu i wyniku, również w opcji dyskretnej (bez pieczątek laboratorium na kopercie)
 • Badanie można zlecić anonimowo lub z danymi osób badanych
 • Badanie można opłacić w ratach

Indywidualna rozmowa z ekspertem

Zamaw­ia­jąc u nas badanie ojcostwa, możesz sko­rzys­tać z kon­sul­tacji otrzy­manego wyniku z ekspertem.

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowuje eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratury oraz policji.  Obec­nie zaj­muje stanowisko dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych gdzie nad­zoruje uczest­nictwo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakości badań… czytaj więcej >>

Jakość badań

Jakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP I ISFG. Zaufały nam sądu, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy.  Regularnie zlecają nam oni badania DNA. Laboratorium pracuje zgodnie ze standardami ISO 17025, stosuje zaawansowane systemy kontroli jakości badań i pracuje na najwyższej jakości odczynnikach Promega Zobacz nasze certyfikaty jakości >>

Ponad 17 lat doświadczenia, tysiące przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik. Laboratorium ma 100% powtarzalność wyników, co oznacza, że wielokrotna analiza tej samej próbki zawsze daje dokładnie ten sam wynik. Badanie wykonujemy dwa razy i jako jedni z nielicznych analizujemy aż 34 markery DNA. Pozwala uzyskać pewny i jednoznaczny wynik badania. Przeczytaj o metodzie badania ojcostwa >>

 

Zamów badanie przez telefon

+48 796 644 115

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00 oraz w dni wolne w godzinach 9.00-19.00


Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 796 644 115