Prawo - ustalenie ojcostwa Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Prawo

Jak ustalić ojcostwo?

Pol­skie prawo przewiduje aż 3 sposoby usta­la­nia bio­log­icznego ojcostwa — poprzez dom­nie­manie ojcostwa, uznanie ojcostwa przed Urzę­dem Stanu Cywilnego oraz sądowe ustal­e­nie ojcostwa. To jaką metodą ustal­isz ojcostwo, będzie zależeć od Two­jej sytu­acji. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz dobrowol­nie uznać dziecka, a nie obow­iązuje Cię zasada o dom­nie­ma­niu ojcostwa, to najlep­szym rozwiązaniem będzie dla Ciebie sądowe ustal­e­nie ojcostwa. Czytaj całość >>


Jak uznać dziecko?

Uznanie dziecka doty­czy wyłącznie tego, które urodz­iło się poza małżeńst­wem. Jeśli maluch przyszedł na świat w trak­cie trwa­nia związku małżeńskiego lub nie minęło jeszcze 300 dni od jego usta­nia lub unieważnienia, to dostaje bio­log­icznego ojca nie­jako z automatu – w świ­etle prawa jest nim po prostu mąż matki. I nie ma w tym przy­padku znaczenia czy mężczyznę i dziecko łączą rzeczy­wiste więzy rodzinne. Wynika to z zapisów kodeksu rodzin­nego i opiekuńczego oraz z zasady o dom­nie­ma­niu ojcostwa.  Czytaj całość >>


Jak zaprzeczyć ojcostwo?

W świ­etle prawa jesteś uznawany za ojca dziecka i jego prawnego opiekuna. Jed­nak pode­jrze­wasz, że to nie Ty jesteś bio­log­icznym tatą. W takiej sytu­acji możesz wnieść do sądu pozew o zaprzecze­nie ojcostwa, masz na to pół roku (dokład­nie 6 miesięcy), licząc od momentu, w którym dowiedzi­ałeś się o nar­o­dz­i­nach dziecka. Czytaj całość >>


 

 


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161