13 lat doświadczenia
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

BEZPIECZNIE

 • 13 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Zapewnienie Jakości Badań
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

+ 48 796 644 115

ZAMÓWWIĘCEJ

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 48h
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Formularze zlecenia badania

Zaprasza­my do uzu­pełnienia odpowied­niego for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia, wydrukowa­nia i pod­pisa­nia. Każdy wysłany przez nas zestaw do pobra­nia próbek zaw­iera w stan­dard­zie odpowied­ni for­mu­la­rz. Jeśli zde­cy­du­ją się Państ­wo na wyko­nanie bada­nia bez zamówienia zestawu — prosimy o otworze­nie odpowied­niego for­mu­la­rza, jego wypełnie­nie, pod­pisanie i przesłanie go wraz z dołąc­zonymi próbkami. Bard­zo prosimy o pod­pisanie się we wszys­t­kich polach zaz­nac­zony­ch na żół­to.

Formularze zlecenia badania ojcostwa

 

Formularze zlecenia badania pokrewieństwa

 

Zadzwoń i zamów badanie przez telefon

+48 796 644 115

Od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00–23.00 oraz w dni wol­ne w godz­i­nach 8.00–21.00


CERTYFIKATY