Badanie ojcostwa - pewny i szybki wynik 48h Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Badanie ojcostwa

Pewne i szybkie (48 h) badanie ojcostwa z indywidualną rozmową z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Badanie DNA da Ci pewną i szybką odpowiedź na pytanie, czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka.

Do badania wystarczy pobrać dowolne próbki DNA od dziecka i potencjalnego ojca.

wynikMogą to być wymazy z policzka, włosy z cebulkami, plamy krwi oraz przedmioty używane przez badaną osobę, takie jak: szklanka, niedopałek papierosa, chusteczka z katarem i wiele innych.

Otrzymany rezultat można skonsultować telefonicznie z naszym ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, który wyjaśni jak przebiegła analiza i co oznacza jej rezultat.

Wynik badania prywatnego może być dowodem wstępnym w postępowaniu sądowym np. w sprawie o ustalenie ojcostwa i o alimenty.

Badanie ojcostwa w testDNA premiumLEX

 • Pewny wynik – analiza aż 24 markerów DNA, badanie wykonywane jest dwa razy
 • Bardzo krótki czas realizacji badania – wynik dostępny jest w 48 godzin
 • Pełna opieka – konsultacje 7 dni w tygodniu, indywidualny opiekun Klienta
 • Indywidualna rozmowa z ekspertem – telefoniczna rozmowa z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa
 • Profile genetyczne badanych osób na wyniku badania
 • Wygodabadanie z dowolnych próbek DNA pobranych w przychodni lub w domu
 • Gwarancja na próbki – jeśli jakość próbek jest niewystarczająca, analiza kolejnych jest dla klienta bezpłatna
 • Dyskrecja – przesyłka zestawu i wyniku, również w opcji dyskretnej (bez pieczątek laboratorium na kopercie).
 • Badanie można zlecić anonimowo lub z danymi osób badanych
 • Badanie można opłacić w ratach, również 0%
 • Płatność po wykonaniu badania – odbiór wyniku za pobraniem
 • Wynik również w języku obcym – na życzenie klienta

Indywidualna rozmowa z ekspertem

Zamawiając u nas prywatny test na ojcostwo możesz skorzystać z konsultacji otrzymanego wyniku z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa.

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna.

ekspertOd 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowuje eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratury oraz policji.

Obec­nie zaj­muje stanowisko dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych gdzie nad­zoruje uczest­nictwo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakości badań… Czytaj więcej

Jakość badań

Jakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP I ISFG. Zaufały nam sądu, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy. Regularnie zlecają nam oni badania DNA.

Laboratorium pracuje zgodnie ze standardami ISO 17025, stosuje zaawansowane systemy kontroli jakości badań i pracuje na najwyższej jakości odczynnikach Promega. Zobacz certyfikaty jakości

Ponad 13 lat doświadczenia, tysiące przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik.

Laboratorium ma 100% powtarzalność wyników, co oznacza, że wielokrotna analiza tej samej próbki zawsze daje dokładnie ten sam wynik. Badanie wykonujemy dwa razy i jako jedni z nielicznych analizujemy aż 24 markery DNA. Pozwala uzyskać pewny i jednoznaczny wynik badania. Przeczytaj o metodzie badania

Zamów badanie przez telefon

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00


Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161