Badania DNA dla kancelarii, firm i osób prywatnych

testDNA premiumLEX posi­ada ofertę badań genetycznych wykonywanych na zlecenia kancelarii, firm i osób prywatnych. Wykonujemy badania DNA w kierunku ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, zarówno prywatne jak i do celów sądowych. Wyniki badań DNA mogą być wykorzystane w sprawach sądowych np. o ustalenie ojcostwa, alimenty i spadek.

Oferta badań DNA

Jakość badań

Wiary­god­ność badań lab­o­ra­to­rium  potwierdzają cer­ty­fikaty jakości w tym GEDNAP i ISFG. Obec­nie wdrażany jest Sys­tem Zarządza­nia Jakoś­cią ISO 17025. Badanie DNA obe­j­muje zestaw 24 mark­erów gene­ty­cznych, który  zapew­nia wynik nawet 1000 razy bardziej dokładny. Zestaw obe­j­muje mark­ery stosowane przez służby amerykańskie i europe­jskie, co zapew­nia uni­w­er­sal­ność wyników. Lab­o­ra­to­rium wykon­ało do tej pory ponad 8 000 analiz gene­ty­cznych, współpracuje z cenionymi ośrod­kami pol­skimi i zagranicznymi, a także spec­jal­is­tami z zakresu gene­tyki. Laboratorium wykorzystuje w badaniach metodę Multiplex STR, rekomendowaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej. Jedną z jej zalet jest możliwość wykonania badania ojcostwa na bardzo małej ilości DNA. Zobacz certyfikaty jakości >>

Pomoc eskpertów

Dzięki współpracy z ekspertami zapewniamy naszym Klientom pełne wsparcie.  Wyniki badań DNA wyjaśniane są w czasie indywidualnej rozmowy z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Omawia on przebieg analizy i co oznacza jej rezultat. Dodatkowo, w ramach badania do sądu Klient otrzymuje poradę prawną. Nasi eksperci >>

Co wyróżnia testDNA premiumLEX

 • Bardzo szybki wynik analizy DNA – 48 i 24 godziny
 • Pomoc ekspertów – konsultacje z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, porady prawne i konsultacje z lekarzem genetykiem
 • Pełna opieka – indywidualny opiekun Klienta, konsultacje 7 dni w tygodniu
 • 1000 razy bardziej dokładny wynik dzięki analizie aż 24 markery DNA
 • Badanie z każdej próbki – wymazy z policzka oraz mikroślady, badania z płynu owodniowego
 • Analizy nietypowych przypadków – ustalanie ojcostwa po śmierci, analizy mtDNA, chromosomów X i Y
 • Profile genetyczne na wyniku badania
 • Podwójna kontrola próbki
 • Gwarancja stałej ceny – ubezpieczenie próbek
 • Możliwość opłacenia badania po jego wykonaniu – wynik w przesyłce za pobraniem
 • Płatność za badanie w ratach również 0%
 • Bezpłatna wysyłka testu i wyniku również za granicę
 • Wynik wystawiany również w języku obcym

Ważne informacje