Dlaczego badanie potwierdza ojcostwo z prawdopodobieństwem 99,9999%, a nie 100%? Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Dlaczego badanie potwierdza ojcostwo z prawdopodobieństwem 99,9999%, a nie 100%?

wynikFakt, że badanie potwierdza ojcostwo na ponad 99,9999%, a nie na 100%, nie oznacza, że taki wynik jest mniej pewny. Badania ojcostwa polegają na określeniu prawdopodobieństwa z jakim dany mężczyzna mógłby być biologicznym ojcem dziecka, w porównaniu do sytuacji, kiedy mógłby nim być zupełnie inny mężczyzna. Badamy w tym przypadku tzw. siłę dowodu opartą na prawdopodobieństwie. W taki sam sposób prowadzone są badania każdego innego rodzaju pokrewieństwa oraz badania z zakresu kryminalistyki.

Wykonując dla Państwa test na ojcostwo musimy założyć, że w danej populacji mogą pojawić się 2 osoby, które będą miały identyczny profil genetyczny, mimo braku pokrewieństwa miedzy nimi. Takie prawdopodobieństwo jest oczywiście niemal zerowe, niemniej jednak teoretycznie istnieje. Jest to powód, dla którego w testach na ojcostwo przy potwierdzeniu ojcostwa wystarczy prawdopodobieństwo pokrewieństwa wynoszące powyżej 99,9999%, a nie 100.

Warto w tym miejscu odnieść się do rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, które za wynik pewnie potwierdzający ojcostwo uznaje taki, w którym to ojcostwo zostało potwierdzone właśnie na ponad 99,9999%. W genetyce sądowej taki wynik określany jest mianem „prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością”. W przypadku wykluczenia powinno ono natomiast zawsze wynosić 0%.

Pewność wyniku a ilość badanych markerów

Tym, co ma ogromny wpływ na pewność wyniku jest ilość badanych markerów. Żeby test na ojcostwo wykonany na podstawie próbek pobranych wyłącznie od ojca i dziecka potwierdził ojcostwo na ponad 99,9999%, markerów powinno być 24. W przeciwnym razie (jeśli przebadanych zostanie np. 16 markerów) test może wskazać wartość niższą niż 99,9999% i analizę trzeba będzie rozszerzyć o dodatkowe markery lub zaangażować do badania matkę dziecka.

Rozszerzenie analizy do 34 markerów DNA sprawia, że wynik badania ma bardzo silną wartość dowodową. W praktyce oznacza to większą pewność, szczególnie w nietypowych sytuacjach, takich jak badanie tylko 2 osób (ojca i dziecka), pokrewieństwo domniemanych ojców lub wystąpienie mutacji. Co ważne, zestaw 34 markerów badanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. obejmuje marker SE33, który odznacza się największą siłą dowodową. Jest to najbardziej polimorficzny marker ze wszystkich markerów stosowanych dotychczas w genetyce sądowej i jego analiza jest niezwykle ważna dla pewności uzyskanego wyniku badania DNA.

Jak to możliwe, że wynik, który Państwo otrzymują jest tak pewny?

W każdym teście na ojcostwo analizujemy ten sam zestaw 34 markerów genetycznych, wśród nich np. TPOX, vWA, Penta E, D12S11. Każdemu z tych markerów zostają przypisane po dwie liczby, przykładowo D12S11 12, 13. W praktyce laboratoryjnej nazywa się je allelami, czyli różnymi formami tego samego genu. Jedną z nich dziecko dziedziczy po ojcu, drugą po matce.

Prawdopodobieństwo ojcostwa (PI- paternity index) jest obliczane oddzielnie dla każdego markera. Służą do tego specjalne wzory matematyczne, których twórcą jest guru analiz statystycznych – Charles Brenner. Korzystamy też z bazy danych zawierającej informację o allelach występujących w populacji polskiej. Jeśli badamy obcokrajowców sięgamy natomiast po inne bazy danych (w zależności od tego do jakiej populacji należą). Wspomniane wyżej liczby (12,13) przy markerze D12S11 pojawiają się w danej populacji określoną ilość razy. Wiemy to właśnie z dostępnych baz danych. Częstotliwość występowania tych liczb podstawiamy następnie pod wzór matematyczny i na tej podstawie obliczamy prawdopodobieństwo ojcostwa. Obliczeń dokonujemy najpierw osobno dla każdego markera, by następnie wyliczyć łączną szansę ojcostwa.

Łączna szansa ojcostwa wskazuje, ile razy bardziej prawdopodobne jest, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka, niż nim nie jest, ze względu na to, że ojcem może być zupełnie inny mężczyzna należący do tej samej populacji ludzkiej. Łączna szansa ojcostwa może osiągnąć wartość od 0 do nieskończoności.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00


Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161