Ranking laboratoriów

Ranking gazety wyborczej laboratoria genetyczneNa łamach dodatku do Gazety Wybor­czej „Tylko Zdrowie” ukazał się rank­ing pol­s­kich lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych. Uwzględ­niono w nim 22 placówki medy­czne zaj­mu­jące się bada­ni­ami DNA w Polsce. Do rywal­iza­cji zapros­zono zarówno prywatne firmy, jak i Zakłady Medycyny Sądowej – łącznie 60 różnych placówek. Wyzwanie odważyła się podjąć nieco ponad połowa z zaproszonych. Wśród wyróżnionych znalazło się również laboratorium testDNA. 

Oceniający brali m. in. pod uwagę stosowane w danej placówce metody analizy, zakres prowadzonych badań, rekomendacje od lekarzy, przyznane certyfikaty jakości oraz ilość badań przeprowadzonych w przeciągu 12 miesięcy. Ważnym kryterium była również możliwość konsultacji medycznej przed wykonaniem badania oraz po otrzymaniu wyniku.

Rankingi takie jak ten są bardzo potrzebne, ponieważ liczba instytucji specjalizujących się w testach na ojcostwo nieustannie rośnie, przez co coraz trudniej jest wybrać ofertę odpowiednią dla siebie. Pewną dezorientację może wywołać już sama rozpiętość cenowa, wahająca się od 500 do nawet 2000 zł za badanie.

Czym testDNA zasłużyło sobie na uznanie?

Oceniający docenili przede wszystkim profesjonalizm i wysokie standardy pracy naszych laborantów. Zwrócili uwagę na indywidualne podejście do klienta, w tym dostęp do bezpłatnych konsultacji od rana do późnych godzin wieczornych oraz możliwość wybrania punktu pobrań DNA, spośród ponad 200 placówek partnerskich na terenie całego kraju. Atutem testDNA okazała się również sama oferta badań, która zawiera szeroki wachlarz darmowych usług (próbki objęte gwarancją czy profile genetyczne na wyniku badania wraz z zaawansowaną analizą statystyczną).

Warto dodać, że testDNA wyprze­dziło wszyst­kie inne pry­watne labo­ra­to­ria spe­cja­li­zu­jące się w testach na ustalenie ojcostwa.

Zobacz ranking na stronie internetowej Gazety Wyborczej