Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Szybki test na ojcostwo z włosów, krwi i innych mikrośladów

Pewny i szybki (48 h) test ojcostwa z dowolnej próbki DNA

wynikTest na ojcostwo to badanie, które da Ci pewną i szybką odpowiedź na pytanie, czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. Do badania wystarczy pobrać dowolne próbki DNA od dziecka i domniemanego ojca. Otrzymany rezultat można skonsultować telefonicznie z naszym ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, który wyjaśni jak przebiegła analiza i co oznacza jej rezultat. Wynik badania prywatnego może być dowodem wstępnym w postępowaniu sądowym np. w sprawie o ustalenie ojcostwa i o alimenty.

Badanie na ojcostwo z dowolnych próbek DNA w premiumLEX

 • Pewny wynik – analiza aż 24 markerów DNA, badanie wykonywane jest dwa razy
 • Bardzo krótki czas realizacji badania – wynik dostępny jest w 48 godzin
 • Pełna opieka – konsultacje 7 dni w tygodniu, indywidualny opiekun Klienta
 • Indywidualna rozmowa z ekspertem – telefoniczna rozmowa z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa
 • Wygodabadanie z dowolnych próbek DNA pobranych w przychodni lub w domu
 • Gwarancja na próbki – jeśli jakość próbek jest niewystarczająca, analiza kolejnych jest dla klienta bezpłatna
 • Dyskrecja – przesyłka zestawu i wyniku, również w opcji dyskretnej (bez pieczątek laboratorium na kopercie).
 • Wynik z danymi osobowymi albo bez (badanie anonimowe) – możliwość wyboru
 • Badanie można opłacić w ratach, również 0%
 • Płatność po wykonaniu badania – odbiór wyniku za pobraniem
 • Wynik również w języku obcym – na życzenie klienta

Indywidualna rozmowa z ekspertem

Zamawiając u nas prywatny test na ojcostwo możesz skorzystać z konsultacji otrzymanego wyniku z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa.

Bar­bara Proku­rat, ekspert ds. ustal­e­nia ojcostwa i pokrewieństwa

Barbara ProkuratZ zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowuje eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratury oraz policji.  Obec­nie zaj­muje stanowisko dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych, gdzie nad­zoruje uczest­nictwo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakości badań wykony­wanych przez testDNA Lab­o­ra­to­rium Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarządu obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­temu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

Jakie próbki pobrać?

Do badania można pobrać praktycznie dowolne próbki zawierające DNA badanej osoby: włosy z cebulkami, szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, sperma/wydzielina z pochwy, guma do żucia, chusteczka z wydzieliną z nosa, woskowina na patyczku do czyszczenia uszu, niedopałek papierosa, paznokcie (wycięte ze skórkami), smoczek, gryzak, sztućce, butelka, puszka, słomka, plamy krwi (na chusteczce, materiale, gazie, podpasce, tamponie, paskach z glukometru itp.) i inne.

Badanie z próbek mikrośladowych wykorzystuje się m.in. dla zwiększenia komfortu dziecka lub po śmierci domniemanego ojca jeśli rodzina dysponuje jego rzeczami osobistymi. Test ojcostwa z mikrośladów jest badaniem prywatnym i anonimowym, czyli bez danych osobowych osób badanych. 

Jak pobrać próbki mikrośladowe do badania

Przed zebraniem próbek najlepiej jest założyć jednorazowe rękawiczki. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć dłońmi bez rękawiczek miejsc, gdzie może znajdować się DNA osoby badanej. W przypadku mokrych próbek takich jak np. chusteczka z plamą krwi, próbkę należy pozostawić do wyschnięcia. Próbki mikrośladowe zalecamy przechowywać w suchym i zacienionym miejscu. Próbki można umieścić w czystej, papierowej kopercie lub sterylnym pojemniku (takim jak na mocz) i dostarczyć do laboratorium. Dokumenty niezbędne do zlecenia badania wysyłamy e-mailem lub w zestawie na wskazany adres.

Jakość badań

Jakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP, CTS i ISFG. Zaufały nam sądu, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy.  Regularnie zlecają nam oni badania DNA. Laboratorium pracuje zgodnie ze standardami ISO 17025, stosuje zaawansowane systemy kontroli jakości badań i pracuje na najwyższej jakości odczynnikach Promega Zobacz nasze certyfikaty jakości >>

Posiadamy wieloletnie doświadczenie (działamy nieprzerwanie od 2003 roku), dziesiątki tysiecy przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik. Laboratorium ma 100% powtarzalność wyników, co oznacza, że wielokrotna analiza tej samej próbki zawsze daje dokładnie ten sam wynik. Badanie wykonujemy dwa razy i jako jedni z nielicznych analizujemy aż 24 markery DNA. Pozwala uzyskać pewny i jednoznaczny wynik badania. Przeczytaj o metodzie badania ojcostwa >>.

Zamów badanie przez telefon

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00


 Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161