Test ojcostwa w ciąży Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Test ojcostwa w ciąży

Biologiczne ojcostwo można ustalić pewnie jeszcze przed narodzinami dziecka. Wynik testu DNA w czasie ciąży jest tak samo wiarygodny jak wynik badania przeprowadzonego już po narodzinach dziecka. Test można połączyć z badaniem w kierunku identyfikacji wad genetycznych płodu – jego wynik objaśnia wówczas lekarz genetyk.

Szybki i dyskretny test

Test na ojcostwo wykonuje się z płynu owodniowego pobieranego już po 15 tygodniu ciąży. Od rodziców można wówczas pobrać dowolne próbki – wymazy z policzka i/lub mikroślady (np. szczoteczka do zębów). Wynik badania jest znany w 48 godzin.

Pomoc ekspertów

Nasi klienci w ramach mogą sko­rzys­tać z tele­fon­icznej kon­sul­tacji z ekspertem ds. ustal­e­nia ojcostwa i pokrewieństwa. Objaśni on wynik bada­nia oraz odpowie na pyta­nia związane z anal­izą ojcostwa i jej rezul­tatem. Wynik badaniaw kierunku wad płodu omówi natomiast lekarz genetyk w czasie telefonicznej konsultacji.

Próbki do badania pobierają najlepsi specjaliści

Współpracujemy z doświadczonymi lekarzami specjalistami ginekologii i położnictwa. Próbki do badania pobierane są pod kontrolą USG, po wcześniejszym wywiadzie z pacjentką.

Jakość badań

Lab­o­ra­to­rium wykon­ało tysiące analiz ojcostwa. Doświad­c­zona kadra, najwyższej jakości sprzęt i odczyn­niki, a także a także cer­ty­fikaty jakości badań pozwalają nam zag­waran­tować pewny i wiary­godny wynik testu na ojcostwo. Co więcej, współpraca z eksper­tami z lab­o­ra­toriów krymi­nal­isty­cznych oraz zagranicznymi ośrod­kami spec­jal­izu­ją­cymi się w anal­izach DNA pozwala nam kon­sul­tować trudne przy­padki. Kom­pe­tencje spec­jal­istów oraz ich umiejęt­ności pozwalają na sporządze­nie jed­noz­nacznej opinii. Lab­o­ra­to­rium, sto­suje zaawan­sowany sys­tem kon­troli jakości. Zobacz cer­ty­fikaty »


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161