Udział w II Sympozjum Genetyków Sądowych Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Udział w II Sympozjum Genetyków Sądowych

21 kwiet­nia 2015 roku uczest­niczyliśmy w II Sym­pozjum Gene­tyków Sądowych w Warsza­wie. Tem­atyka sym­pozjum doty­czyła zop­ty­mal­i­zowanego pode­jś­cia do anal­izy Y-STR i mtDNA oraz najnowszych tech­nologii i pro­duk­tów wyko­rzysty­wanych w bada­ni­ach DNA. 

Sympozjum, zorganizowane przez firmę Promega, było skierowane do pracowników Laboratoriów Kryminalistycznych, Zakładów Medycyny Sądowej oraz klientów prywatnych, którzy w codziennej pracy wykorzystują genetyczną analizę układów STR do swoich badań.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: prof. dr hab. n. med.Tomasz Grzybowski i dr hab. Marcin Woźniak (Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy) oraz Sascha Willuweit (Institut für Rechtsmedizin, Charité Universitätsmedizin, Berlin).

Poniżej certyfikaty naszych pracowników z udziału w sympozjum.


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161