Udział w Sympozjum Genetyki Sądowej Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Udział w Sympozjum Genetyki Sądowej

7–8 kwiet­nia 2016 uczest­niczyliśmy w Sym­pozjum Gene­tyki Sądowej, połąc­zonym z warsz­tatami doty­czą­cymi dwóch istot­nych aspek­tów współczes­nej gene­tyki sądowej: wyko­rzys­tanie pro­gramu LRmix Stu­dio służącego do inter­pre­tacji mieszanych pro­fili DNA oraz wyko­rzys­tanie pro­gramu Snip­per służącego m.in. do predykcji pochodzenia ances­tral­nego.

Wykład inaugurujący spotkanie wygłosiła Carla Oz z Israel Police Division of Identification and Forensic Science.

Niebywale praktyczny charakter sympozjum stał się doskonałą okazją do podniesienia kompetencji z zakresu analizy i interpretacji DNA w badaniach sądowych.

Poniżej certyfikaty naszych pracowników z udziału w sympozjum.

 


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161