Ustalenie ojcostwa do sądu - badania DNA Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Ustalenie ojcostwa do sądu

Pewny i szy­bki (48 h) test na ustalenie ojcostwa z poradą prawną, wynik jest pełnowartościowym dowodem  dla Sądu

To badanie jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy biologiczne ojcostwo badanego mężczyzny względem badanego dziecka. Wynik analizy dostępny jest w 48 godzin.

sadyWraz z ekspertyzą stanowi pełnowartościowy dowód w sprawie sądowej o ustalenie ojcostwa, alimenty czy spadek. Jest przydatne także do uznania dziecka przed Urzędem Stanu Cywilnego.

Test na ustalenie ojcostwa można zlecić prywatnie, bez skierowania z sądu, co pozwala zaoszczędzić czas i wybrać samodzielnie laboratorium.

Rezultat badania przedstawi Ci nasz eksperta ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. Uzyskasz także poradę prawną. Na test możesz umówić się w jednej z ponad 200 przychodni w całej Polsce.

Test na ustalenie ojcostwa do sądu w premiumLEX

 • Pewny wynik – analiza aż 24 markerów DNA, badanie wykonywane jest dwa razy
 • Pełnowartościowy dowód do Sądu – do wyniku dołączana jest ekspertyza
 • Porada prawna – 30 minut rozmowy telefonicznej z prawnikiem
 • Indywidualna rozmowa z ekspertem – telefoniczna rozmowa z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa
 • Bardzo krótki czas realizacji badania – wynik dostępny jest w 48 godzin
 • Pełna opieka – konsultacje 7 dni w tygodniu, indywidualny opiekun Klienta
 • Profile genetyczne badanych osób na wyniku badania
 • Badanie można opłacić w ratach, również 0%
 • Wynik również w języku obcym – na życzenie klienta

Naszym badaniom ufają sądy i prokuratura

Jakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP, ISFG. Zaufały nam sądy, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy.  Regularnie zlecają nam testy ojcostwa a także inne badania DNA. Zobacz referencje z Sądów

Pomoc ekspertów – porada prawna

Zamawiając u nas test na ojcostwo do sądu możesz skorzystać z telefonicznej porady prawnej. Wynik badania przedstawi Ci ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa.

Adwokat Ewa Rostkowska. 

prawnikProwadzi Kance­larię Adwokacką w Chor­zowie przy ul. Wol­ności 124. Wpisana na listę adwokatów Okrę­gowej Rady Adwokack­iej w Katow­icach. Adwokat prowadzi sprawy karne, rodzinne, cywilne oraz gospo­dar­cze… Czytaj więcej

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa. 

ekspertZ zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach.

Reg­u­larnie opra­cowuje eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratury oraz policji.  Obec­nie zaj­muje stanowisko dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych gdzie nad­zoruje uczest­nictwo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakości badań… Czytaj więcej

Jakość badań

Laboratorium pracuje zgodnie ze standardami ISO 17025, stosuje zaawansowane systemy kontroli jakości badań i pracuje na najwyższej jakości odczynnikach Promega. Zobacz certyfikaty jakości

Ponad 13 lat doświadczenia, tysiące przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik.

Laboratorium ma 100% powtarzalność wyników, co oznacza, że wielokrotna analiza tej samej próbki zawsze daje dokładnie ten sam wynik.

Badanie wykonujemy dwa razy i jako jedni z nielicznych analizujemy aż 24 markery DNA. Pozwala uzyskać pewny i jednoznaczny wynik badania. Przeczytaj o metodzie badania

 

Zamów badanie przez telefon

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00


Przeczytaj też:


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161