Aktualności testDNA Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Aktualności

ISFGCertyfikat ISFG dla testDNA

1 sierpnia 2015

Po raz kolejny fir­mie testDNA został przyz­nany cer­ty­fikat Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Gene­tyki Sądowej ISFG, który stanowi potwierdze­nie wiedzy naukowej w zakre­sie analiz gene­ty­cznych Zobacz certyfikat >>


Certyfikat GEDNAPCertyfikat jakości GEDNAP dla testDNA 

informacja prasowa, 24 czerwca 2015,

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. uzyskało prestiżowy certyfikat GEDNAP, który potwierdza jakość i profesjonalizm testów DNA w kierunku ustalenia… Czytaj całość >>


Wirtualna przychodnia

Wirtualna przychodnia – poradnia genetyczna testDNA 

informacja prasowa, 11 marca 2015

Konsultacje z lekarzem na odległość to nie fikcja literacka, ale zjawisko, które powoli przybiera na sile. Już teraz przez Internet można zarezerwować wizytę u lekarza, a w niektórych przypadkach konsultować wyniki badań… Czytaj całość >>


sympozjumUdział w II Sympozjum Genetyków Sądowych

21 kwietnia 2015

21 kwietnia uczestniczyliśmy w II Sympozjum Genetyków Sądowych w Warszawie. Tematyka sympozjum dotyczyła zoptymalizowanego podejścia do analizy Y-STR i mtDNA oraz najnowszych technologii i produktów wykorzystywanych w badaniach… Zobacz certyfikaty >>


ISO 17025: 2005Sys­tem zarządza­nia jakoś­cią w Lab­o­ra­to­rium ISO 17025: 2005

kwiecień 2015

Rozpoczęliśmy dzi­ała­nia związane z uzyskaniem cer­ty­fikatu akredy­tacji potwierdza­jącego zgod­ność stosowanego sys­temu jakości z wyma­gani­ami normy PN-EN ISO/EC 17025:2005. Norma ta bardzo restryk­cyjnie reg­u­luje ogólne wyma­gania doty­czące kom­pe­tencji lab­o­ra­toriów badaw­czych i wzor­cu­ją­cych.


Testy na ojcostwo

Badania ojcostwa na podstawie analizy 24 markerów

informacja prasowa, 29 maja 2014 

testDNA specjalizuje się w przeprowadzaniu testów na ojcostwo od 2003 roku. Do tej pory badania te realizowane były na podstawie analizy 16 markerów DNA. Od maja 2014 roku pula markerów uległa jednak rozszerzeniu do 24… Czytaj całość >>


Test na ojcostwo w ciąży

Nowa generacja testów ojcostwa w ciąży!

informacja prasowa, 22 sierpnia 2013

Testy na ojcostwo w czasie ciąży do tej pory przeprowadzane były na podstawie płynu owodniowego lub fragmentu kosmówki – materiałów, uzyskiwanych w trakcie inwazyjnych badań prenatalnych (amniopunkcji lub biopsji kosmówki)… Czytaj całość >>


ISFGBadania ojcostwa z prestiżowym certyfikatem ISFG

informacja prasowa, 17 lipca 2012 

Po raz drugi firmie testDNA został przyznany certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Genetyki Sądowej ISFG, który stanowi potwierdzenie wiedzy naukowej w zakresie analiz genetycznych…Czytaj całość >>


1, 2


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161