Badanie DNA na ojcostwo w ciąży Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Badanie DNA na ojcostwo w ciąży

Badanie DNA na ojcostwo już po 15 tc. połąc­zone z badaniem w kierunku wad gene­ty­cznych płodu

Badanie na ustalenie ojcostwa w ciąży daje 100% wiary­godną odpowiedź o bio­log­iczne ojcostwo w 48 godzin, jeszcze przed nar­o­dz­i­nami dziecka. Jego wynik jest tak samo wiary­godny jak wynik testów przeprowadzanych po porodzie. Do anal­izy pobier­any jest płyn owod­niowy lub fragment kosmówki oraz dowolne próbki od matki i potenc­jal­nego ojca (wymazy z policzka i/lub mikroślady). Badanie ojcostwa możesz połączyć z analizą w kierunku wad gene­ty­cznych płodu oraz w kierunku trom­bofilii wrod­zonej u przyszłej mamy – ich wyniki wyjaśni lekarz gene­tyk.

Badanie DNA na ojcostwo w ciąży w testDNA premiumLEX

 • Ustalenie ojcostwa w ciążyPewne ustalenie ojcostwa już od 15 tygodnia ciąży
 • Możliwość wykonania badania w kierunku wad genetycznych płodu i objaśnienia rezultatu przez lekarza genetyka
 • Możliwość skorzystania z badania genetycznego w kierunku trombofilii wrodzonej dla przyszłej mamy
 • Bardzo krótki czas real­iza­cji bada­nia ojcostwa – wynik dostępny jest w 48 godzin
 • Pełna opieka – kon­sul­tacje 7 dni w tygod­niu, indy­wid­u­alny opiekun Klienta
 • 30 minut tele­fon­icznej kon­sul­tacji wyniku testu ojcostwa z ekspertem ds. ustal­e­nia ojcostwa i pokrewieństwa
 • Badanie wykonuje się z dowolnej próbki od rodziców (wymazy z policzka i/lub mikroślady) oraz z płynu owodniowego
 • Naj­dokład­niejszy wynik testu ojcostwa– anal­iza aż 24 mark­erów DNA
 • Pod­wójna kon­trola próbki
 • Pro­file gene­ty­czne badanych osób na sprawozdaniu z przeprowadzonej analizy
 • Dyskrecja — przesyłka wyniku, również w opcji dyskret­nej (bez pieczątek lab­o­ra­to­rium na kop­er­cie)
 • Płatność w ratach – również 0%
 • Wynik badania można otrzy­mać również w języku obcym

Próbki do badania DNA w ciąży pobierają najlepsi specjaliści:

dr Wiechec Dr hab. n. med. Marcin Wiecheć, specjalista położnictwa i ginekologii

Przeprowadza konsultacje z zakresu diagnostyki wad płodu oraz ultrasonografii ginekologicznej. Wykonuje badania rozstrzygające (szczególnie biopsję kosmówki, amniopunkcję, kordocentezę). Jest rozpoznawanym na świecie wykładowcą i trenerem w zakresie ultrasonografii ginekologiczno-położniczej. Jego wkład w międzynarodową dydaktykę został doceniony i jako jedyny Polak jest członkiem International Faculty of ISUOG. Jest Przewodniczącym Sekcji Ginekologii, Położnictwa i Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2014 roku. Czytaj więcej >>

Jakość badań

Jakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP I ISFG. Zaufały nam sądy, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy.  Regularnie zlecają nam oni badania DNA. Zobacz certyfikaty >> Wieloletnie doświadczenie, tysiące przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik. Lab­o­ra­to­rium ma 100% pow­tarzal­ność wyników, co oznacza, że wielokrotna anal­iza tej samej próbki zawsze daje dokład­nie ten sam wynik.  Sto­su­jemy też pod­wójną kon­trolę próbek. Co więcej, jako jedni z nielicznych anal­izu­jemy aż 24 mark­ery DNA, co pozwala uzyskać 1000 razy bardziej dokładny wynik bada­nia, w porów­na­niu do 16 mark­erów. Na rezulta­cie bada­nia przed­staw­iamy pro­file gene­ty­czne badanych osób, które są dowo­dem rzetel­nie przeprowad­zonej anal­izy DNA.

Zamów badanie przez telefon

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161