Badanie pokrewieństwa - szybki i pewny wynik Przeskocz do treści
img
img   
BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

 • 15 lat doświadczenia
 • Konsultacje z ekspertem i lekarzem genetykiem
 • Porady prawne
 • Pomoc 7 dni w tygodniu
 • Indywidualny opiekun klienta
PEWNIE

PEWNIE

 • Certyfikaty jakości: ISFG, GEDNAP
 • Analiza aż 34 markerów DNA
 • Współpraca z sądami
 • Analiza mikrośladów, mtDNA, chrX, chrY
SZYBKO

SZYBKO

 • Wynik w 24h i 3-5 dni
 • Analizy w dni wolne
 • Przesyłki z gwarancją dostarczenia na czas
 • Szybka opinia do badania z procedurą sądową

Badanie pokrewieństwa

Pewne ustalenie pokrewieństwa z indywidualną rozmową z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Badanie pokrewieństwaTest DNA na ojcostwo to badanie, które da Ci pewną i szybką odpowiedź czy badane osoby są  ze sobą spokrewnione. Możesz sprawdzić pokrewieństwo np. między dziadkami, a wnukiem, między siostrami, między braćmi, a także ojcostwo bez udziału ojca. Do badania można pobrać dowolne próbki DNA, a badanie można przeprowadzić nawet wiele lat po śmierci badanej osoby. Badanie prywatne może być dowodem wstępnym w sprawie sądowej np. o spadek lub alimenty, możesz zrobić również badanie z zachowaniem formalnej procedury – wówczas jego wynik jest pełnowartościowym dowodem w sprawie.

Metoda badania

W badaniu wykorzystuje się jedną z 3 metod, w zależności od płci uczestników badania. Pokrewieństwo ustala się wykorzystując analizę chromosomów płciowych (chromosomu X i Y), analizę mitochondrialnego DNA (mtDNA) oraz analizę statystyczną. Czytaj więcej o metodzie badania pokrewieństwa >>

Badanie pokrewieństwa w testDNA premiumLEX

 • Pewny wynik badania relacji dziadek-wnuk, babcia-wnuczka, siostra-siostra, brat-brat i innych
 • Metody badania pokrewieństwa: analiza chromosomu Y, analiza chromosomy X, analiza mtDNA, analiza statystyczna
 • Pełna opieka – kon­sul­tacje 7 dni w tygod­niu, indy­wid­u­alny opiekun klienta
 • Indywidualna rozmowa z ekspertem – telefoniczna rozmowa z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa
 • Profile genetyczne badanych osób na wyniku badania
 • Wygodabadanie z dowolnych próbek DNA pobranych w przychodni lub w domu
 • Gwarancja na próbki – jeśli jakość próbek jest niewystarczająca, analiza kolejnych jest dla klienta bezpłatna
 • Dyskrecja – przesyłka zestawu i wyniku, również w opcji dyskretnej (bez pieczątek laboratorium na kopercie).
 • Badanie można zlecić anonimowo lub z danymi osób badanych
 • Badanie można opłacić w ratach, również 0%
 • Płatność po wykonaniu badania – odbiór wyniku za pobraniem
 • Wynik również w języku obcym – na życzenie klienta

Indywidualna rozmowa z ekspertem

Zamawiając u nas badanie pokrewieństwa możesz skorzystać z konsultacji otrzymanego wyniku z ekspertem ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa.

Barbara Prokurat, ekspert ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa

Barbara Prokurat

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­tyka Moleku­larna. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowuje eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratury oraz policji.  Obec­nie zaj­muje stanowisko dyrek­tora ds. oper­a­cyjnych, gdzie nad­zoruje uczest­nictwo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakości badań wykony­wanych przez testDNA Lab­o­ra­to­rium Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarządu obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­temu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

Jakość badań

Jakość naszych badań została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. GEDNAP I ISFG. Zaufały nam sądu, prokuratura i lekarze, z którymi współpracujemy.  Regularnie zlecają nam oni badania DNA. Laboratorium pracuje zgodnie ze standardami ISO 17025, stosuje zaawansowane systemy kontroli jakości badań i pracuje na najwyższej jakości odczynnikach Promega Zobacz nasze certyfikaty jakości >>

Ponad 13 lat doświadczenia, tysiące przeprowadzonych analiz i regularne kontrole jakości analiz przeprowadzane przez  międzynarodowe ośrodki badań pozwalają nam zagwarantować pewny i wiarygodny wynik. Laboratorium ma 100% powtarzalność wyników, co oznacza, że wielokrotna analiza tej samej próbki zawsze daje dokładnie ten sam wynik. Badanie wykonujemy dwa razy i jako jedni z nielicznych analizujemy aż 24 markery DNA. Pozwala uzyskać pewny i jednoznaczny wynik badania. Przeczytaj o metodzie badania ojcostwa >>

 

Zamów badanie pokrewieństwa przez telefon

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00

 


Zapytaj o badanieZadzwoń: +48 665 761 161