Czy można zrobić test na ojcostwo, gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje?

Tak! Genetycy i biotechnolodzy znają metody, które pozwalają przeprowadzić pewny test na ojcostwo nawet w przypadku śmierci potencjalnego ojca dziecka. Ustalenie ojcostwa może się wtedy odbyć poprzez analizę materiału genetycznego znalezionego na rzeczach osobistych zmarłego mężczyzny lub pobranego od któregoś z jego krewnych.

Każda z zastosowanych metod daje pewny wynik, każdą wykorzystuje się też w trochę innych sytuacjach.

Test na ojcostwo na podstawie przedmiotów należących do zmarłego

Czyli śladów biologicznych (mikrośladów). Na ich powierzchni mogą znajdować się niewielkie ilości materiału genetycznego pochodzącego od zmarłego ojca. Wystarczy, że używał ich przed śmiercią. Pewny test na ojcostwo można bez najmniejszego problemu wykonać na podstawie zaschniętych na materiale plam krwi, cebulek włosowych, wyciętych ze skórkami paznokci, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia czy szklanki. Z tych przedmiotów przy pomocy zaawansowanych technik laboratoryjnych pozyskuje się DNA zmarłego, tworzy jego profil genetyczny i porównuje z profilem dziecka.

Test na ojcostwo na podstawie analizy chromosomu Y

Ta metoda ustalania ojcostwa wymaga z kolei zaangażowania dodatkowych osób, konkretnie mężczyzn spokrewnionych ze zmarłym, potencjalnym ojcem (ojciec, dziadek, brat). Samo dziecko również musi być płci męskiej. Test na ojcostwo polega wtedy na porównaniu chromosomu Y u wszystkich uczestników badania. Chromosom ten jest przekazywany z ojca na syna, a zmiany jakie w nim zachodzą są bardzo powolne. I to właśnie dzięki temu analizując chromosom Y u konkretnych osób, laboratorium jest w stanie potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo między nimi – i tym samym pośrednio ustalić ojcostwo.

Test na ojcostwo na podstawie analizy statystycznej

Jest to metoda analizy genetycznej, z której laboratorium korzysta, gdy trzeba ustalić ojcostwo względem córki. Dlaczego nie zrobić tego przy pomocy wspomnianej analizy chromosomu Y? Powód jest prosty. Dziewczynki go nie posiadają. Płeć żeńską warunkują bowiem 2 chromosomy X (XX w kariotypie), nie zaś XY, jak u mężczyzn. Niemniej jednak i tutaj potrzebne jest zaangażowanie dodatkowych osób – koniecznie blisko spokrewnionych ze zmarłym i koniecznie płci żeńskiej (przynajmniej jedna z badanych osób musi być kobietą). Może to być np. siostra albo matka nieżyjącego mężczyzny. Samo badanie wygląda w tym przypadku tak samo, jak tradycyjny test na ojcostwo. Z pobranych próbek izoluje się DNA, ustala profile genetyczne, a następnie zestawia ze sobą w celu znalezienia wspólnych cech.

Zadzwoń i zapytaj o testy na ojcostwo

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00