Sądowy test na ojcostwo – na czym polega?

Test na ojcostwo to badanie, którego wynik jest dla sądu pełnowartościowym dowodem, ponieważ zawsze jednoznacznie potwierdza lub wyklucza ojcostwo. Powinien on być jednak wykonany z pełną formalną procedurą. Na czym polega takie badanie i co warto jeszcze wiedzieć?

Sądowy test na ojcostwo – dowód dla sądu

Aby sąd uznał wynik testu na ojcostwo za dowód rozstrzygający (np. w sprawie o ustalenie ojcostwa, spadek czy alimenty), musi zostać wykorzystana konkretna procedura formalna. Tylko wtedy sąd będzie miał pewność, że przebadano właściwe osoby. Takie badanie może zostać zlecone przez sąd lub osobę prywatną.

W określonych przypadkach (wówczas, gdy obie strony wyrażą na to zgodę) przy wydawaniu wyroku sąd może wziąć pod uwagę wynik testu prywatnego (dla własnej wiedzy). Rezultat takiego badania jest jednak najczęściej jedynie dowodem wstępnym.

Sądowy test na ojcostwo – procedura formalna

Procedura obejmuje przede wszystkim pobranie próbek w placówce (wymazy z policzka albo krew) w obecności świadków. Wcześniej konieczne jest potwierdzenie tożsamości wszystkich uczestników z wykorzystaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, w przypadku dziecka – akt urodzenia). W badaniu bierze udział także matka (ponieważ ustala się również macierzyństwo). Do wyniku dołączona zostaje ekspertyza biegłego sądowego (eksperta ds. ustalania ojcostwa i pokrewieństwa).

Sądowy test na ojcostwo – pewność wyniku

Test na ojcostwo do celów sądowych (podobnie jak badanie prywatne i w ciąży) zawsze gwarantuje pewny wynik, potwierdzając lub wykluczając ojcostwo. To możliwe, ponieważ analizuje się określone fragmenty DNA, które nigdy nie ulegają zmianie, a ich ustalenie ma miejsce w momencie poczęcia. Co ważne, każda komórka organizmu ma takie samo DNA.

Po pobraniu próbek specjalista izoluje DNA i ustala profile genetyczne – zwane genetycznymi odciskami palca. Są one unikatowe dla każdego człowieka (oprócz bliźniąt jednojajowych) i dziedziczone w połowie po matce i w połowie po ojcu. Analizowane są 24 markery DNA (wynik na ich podstawie uznawany jest przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii).

Zadzwoń i zapytaj o testy na ojcostwo

665 761 161

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00