Test na ojcostwo – jak możesz sprawdzić, czy jesteś ojcem dziecka?

Najpewniejszą metodą na sprawdzenie ojcostwa jest genetyczny test na ojcostwo. Pozwala on potwierdzić ojcostwo na 99,9999% lub wykluczyć je na 100%. Takie badanie jest szybkie i proste, a wykonać możesz je zarówno prywatnie (przed narodzinami dziecka lub po), jak i do celów sądowych.

Prywatny test na ojcostwo – próbki pobrać możesz w domu

Samodzielnie i bez niczyjej pomocy. Aby to zrobić, wystarczy zamówić zestaw do pobierania próbek: telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem czatu czy formularza na stronie internetowej. Przesyłka zostanie przekazana na wybrany przez Ciebie adres – pocztą, kurierem, do punktu lub paczkomatu. Nie musisz podawać więc adresu domowego. Co więcej, laboratorium może przesłać zestaw w dyskretnej kopercie – bez oznakowań czy pieczątek.

Zestaw składa się z kompletu sterylnych wymazówek (zwykle 4, przypominają trochę patyczki do czyszczenia uszu), instrukcji pobierania próbek i formularza zlecenia badania. Aby przenieść swój materiał genetyczny na wymazówkę, wystarczy kilka razy potrzeć nią o wewnętrzną stronę policzka. Pobrane próbki powinieneś przesłać za pomocą dołączonej do zestawu opłaconej koperty lub kurierem (na koszt laboratorium). Pobranie próbek samodzielnie w domu jest szybkie i komfortowe. Nie wymaga też przygotowań ani specjalnej wiedzy.

Test na ojcostwo wykonasz także z innych próbek 

Do laboratorium możesz przekazać dowolny element z materiałem genetycznym badanych osób. Zakres próbek obejmuje ich kilkadziesiąt. Mogą to być m.in. włosy z cebulkami, używana maszynka do golenia, zużyta guma do żucia, używany smoczek, niedopałek papierosa czy puszka po napoju lub używane sztućce. W razie niepewności co do tego, czy dany przedmiot może być wykorzystany, możesz skontaktować się z laboratorium (przez telefon czy internet). Niezależnie od tego, jaką próbkę przekażesz do testu, wynik zawsze będzie pewny i jednoznaczny. Możesz więc wybrać takie próbki, które są dla Ciebie najwygodniejsze.

Sądowy test na ojcostwo – jego rezultat to dowód rozstrzygający dla sądu

Sądowy test na ojcostwo możesz zrealizować po skierowaniu sądu lub bez. W czasie jego przeprowadzania konieczne jest zachowanie specjalnej procedury. Obejmuje ona pobranie próbek w placówce i w obecności świadków (nie można zrobić tego w domu) od Ciebie, matki oraz dziecka, sprawdzenie Waszej tożsamości i dołączenie do wyniku ekspertyzy biegłego sądowego. W tym przypadku jego rolę pełni ekspert ds. ustalania ojcostwa i pokrewieństwa. Próbkami mogą być wymazy z policzka lub krew. Sprawdzenie Waszej tożsamości jest bardzo ważne, ponieważ sąd musi mieć pewność, że zbadane zostały odpowiednie osoby.

Test na ojcostwo możesz przeprowadzić jeszcze zanim dziecko się urodzi 

Test na ojcostwo w ciąży można zrealizować już po jej 10. tygodniu, pobierając krew od matki, a potem izolując z niej DNA dziecka. Od mężczyzny próbką jest wtedy wymaz z policzka. Po 10. lub 15. tygodniu ciąży materiał od dziecka pobrać można w inny sposób – w czasie badań prenatalnych. Próbkami są wtedy płyn owodniowy lub fragment kosmówki, a od matki i mężczyzny – dowolne elementy z DNA. Test na ojcostwo w ciąży gwarantuje równie pewny wynik jak ten, który przeprowadza się po narodzinach. Umożliwia jednak zyskanie spokoju znacznie wcześniej.

Test na ojcostwo – wynik dostępny jest już po kilku dniach

Możesz również wybrać przyspieszoną analizę i otrzymać go już po 24 godzinach lub 3-5 dniach. Rezultat przekazywany jest w taki sposób, jaki został zaznaczony w formularzu zlecenia badania. Możesz odebrać go osobiście, mailowo, telefonicznie lub listem – wysłanym pocztą, kurierem bądź do paczkomatu. Również w tym przypadku masz możliwość wyboru przesyłki dyskretnej, bez pieczątek laboratorium.

Zadzwoń i zapytaj o testy na ojcostwo

+48 796 644 115

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w dni wolne w godzinach 8.00-21.00